Boldogan éltek - 17. fejezet


Grey nyomozó egérszeme szigorúan villant Alindára, de a pillantása csak egy másodpercig időzött el a nőn, aztán azonnal Gilberthez fordult.
– Pontosan mit is keresnek itt, dr. Barlow? – kérdezte.
– A feleségem egy ideje nem hallott a barátnőjéről, és aggódott, hogy valami baja történt. Eljöttünk megnézni, hogy minden rendben van-e vele.
Gilbert zavarónak érezte, hogy Alinda helyett beszél, de Grey egyértelműen hozzá intézte a kérdését, és Alinda sem ellenkezett. Gilbert szeme sarkából a nőre pillantott. Alinda szorosan összefonta a karját a mellkasa előtt, mintha így akarná egyben tartani magát, és mereven bámult el Grey válla mellett, a szemben lévő patak felé. Talán jobb is, ha ő beszél. Gilbert leküzdötte a vágyat, hogy közelebb lépjen a nőhöz, és a derekára csúsztassa a kezét. Most Grey-re kell koncentrálnia, és minimalizálni a károkat, amennyire csak lehet.
A nyomozó komor arcára nézett, és várta a következő kérdést, Grey azonban nem mondott semmit. Gilbert tudta, hogy ez bevett szokás a rendőrségi kihallgatásoknál. Hallgass addig, amíg a másik el nem szólja magát. Ám ő összeszorította a száját, és kivárta, hogy Grey megszólaljon.
– Ha aggódtak, miért nem azonal a rendőrséget hívták? – A nyomozó ezúttal egyáltalán nem tűnt olyan szétszórtnak, mint Gilbert irodájában. Látszott, hogy minden egyes szavukra, de még a mozdulataikra is éberen figyel. Talán mégsem volt olyan jó ötlet neki szólni…
– Amint meggyőződtünk róla, hogy valami baj van, felhívtam magát.
– Itt sem kellene lenniük.
– Akkor honnan tudná a rendőrség, hogy valaki fekszik az előszobában? – Gilbert felhúzott szemöldökkel állta Grey fürkésző pillantását.
– Előbb-utóbb az egyetem is jelentette volna, hogy Mrs. Sanderson eltűnt. Vagy a férja, hogy valami gond van.
Gilbert hallotta, hogy Alinda halkan megnyikkan mellette, mintha nem tudná elviselni, hogy a nyomozó a férjezett nevén szólítja a barátnőjét. Vagy talán azt, hogy a férjét említi. Bármi is történt odabent a házban, jó eséllyel a férjnek van köze hozzá. Gilbert ezt pontosan tudta, és valószínűleg Alinda is ugyanerre a következtetésre jutott. Főleg úgy, hogy már korábban is gyanakodott Brianre.
– Ebben az esetben – szólalt meg Gilbert, mielőtt Alinda száján kicsúszna valami, amiről jobb hallgatni – megspóroltunk maguknak egy kis nyomozást.
– Maga is tudja, hogy ez nem így működik – jegyezte meg Grey ridegen, majd újra elhallgatott, de a pillantását nem vette le Gilbertről.
– Miért nem megy már be a házba? – csendült fel Alinda kissé hisztérikus hangja. – Ha csak megsebesült, akkor segítenünk kell rajta!
– Követnünk kell az előírásokat, Mrs. Barlow – felelte neki Grey kissé leereszkedően, Gilbert pedig azonnal tudta, hogy Alinda nem fogja annyiban hagyni.
– Az előírásokat?! Egy ember élete…
– Alinda – szólt közbe Gilbert csitítóan –, biztos vagyok benne, hogy mindjárt megjönnek a helyszínelők és a mentő is, és megnézik, mi történt odabent. – Azt nem tette hozzá, bár teljesen biztos volt benne, hogy az előszobában fekvő alak halott. Nem kellett hozzá orvosnak lenni, így is tudta, hogy ekkora vérveszteséget nem lehet élve átvészelni.
– Nem hiszem el, hogy addig nem mehetünk be… – Alinda Grey társa felé pillantott, aki a ház bejárata előtt ácsorgott, és telefonon beszélt. Valószínűleg az engedélyeket intézte. Alinda tengerkék szemébe pánik költözött. – Mi van, ha pont most…?
Nem tudta befejezni a mondatot, mert a közelben sziréna hallatszott, és a következő percben már meg is állt a ház előtt egy újabb rendőrautó és egy mentő.
– Később még folytatjuk – szólt oda nekik Grey, aztán az autóból kiszálló kollégáihoz lépett.
Fojtott hangon mondta el nekik, mi történt, Gilbert csak szavakat tudott kivenni a sietős beszélgetésből. Aztán a rendőrök és mentősök elindultak a ház felé. Amikor elhaladtak előttük, Alinda ment volna utánuk, de Gilbert még idejében észrevette, és megfogta a karját.
– Maradjon itt, úgysem fogják beengedni – mondta a nőnek.
– De tudnom kell… – Alinda ráemelte a tekintetét, az arca hófehér volt, a szája is szinte vértelen. Gilbert attól tartott, el fog ájulni. Közelebb húzta magához, és átkarolta a nő derekát. Csak amikor Alinda hozzásimult az oldalához, akkor jött rá, hogy neki is szüksége volt a nő közelségére. Bármi is történt odabent, Gilbertnek nem kellett hozzá jóstehetség, hogy tudja, Grey ismét a házastárskereső programot fogja okolni, és ezzel közvetvő őt. Gilbert nézte, ahogy a rendőrök felfeszítik a zárat, és közben egyre rosszabb előérzet kínozta.
– Sajnálom, hogy magammal rángattam, Gilbert – szólalt meg Alinda mellette váratlanul, mintha olvasna a gondolataiban.
Gilbert lenézett a nőre, akinek az arcára már visszatért némi szín, és halványan elmosolyodott.
– Ha nem vagyok itt, akkor Grey jött volna el hozzám. Az utóbbi időben már meglátogatott párszora hasonló indokból.
– Milyen indokból? – Alindán látszott, hogy nem érti, mire gondolt. Gilbert felsóhajtott, vetett egy pillantást a házban eltűnő rendőrökre, aztán visszafordult Alindához.
– Történt pár különös baleset – mondta halkan. – Mindegyik alkalommal olyan házaspárok esetében, akiket a program hozott össze.
Alinda szeme elkerekedett.
– Baleset történt vagy…?
– Nem tudom. Abban sem vagyok biztos, hogy a rendőrség tudja.
– De hát sehol sem lehetett hallani róla. A hírek között sem olvastam.
– Nyilvánvalóan eltusolták, Alinda – halkította le még jobban a hangját Gilbert. Abban is biztos volt, hogy Grey-t dühítette, amiért el kell hallgatnia az eseteket, és ezért járt egyre rendszeresebben Gilbert nyakára. – Ettől függetlenül Grey minden egyes alkalommal megjelent az irodámban, és nagyon szeretné bebizonyítani, hogy a programmal van valami gond.
– Mégis őt hívta most fel. – Alinda fürkészve nézett rá, Gilbert lassan bólintott.
– Mert ő még mindig hamarabb ideért, és intézkedett, mintha a segélyvonalat hívtuk volna.
– Köszönöm, Gilbert! – mosolyodott el Alinda.
– Nem kell megköszönnie.
Egy hosszú pillanatra összekapcsolódott a tekintetük, és Gilbert sürgető vágyat érzett, hogy még közelebb húzza magához Alindát. Pillantása a nő ajkára siklott, ami már nem volt olyan vértelen, mint korábban. Gilbert meg akarta csókolni, mindennél jobban, és el akarta felejteni az egyre rosszabb helyzetet, amibe belesodródtak. De tudta, hogy ez most nem a megfelelő alkalom.
Igaza is lett, mert a következő pillanatban Grey csörtetett ki a házból, és egyenesen odajött hozzájuk. Gilbert érezte, hogy Alinda azonnal megmerevedik a karjaiban, és az ő izmai is fájdalmasan megfeszültek.
– Mi történt odabent? – előzte meg a nyomozót a kérdésével.
– Abban bízom, hogy maguk majd felvilágosítanak. – Grey ugyanúgy először Alindára nézett, aztán Gilbertre, ahogy a megérkezésekor, de a tekintete ezúttal nem csupán komor volt, hanem valami ki nem mondott fenyegetés sugárzott belőle. – Az előszobában ugyanis – folytatta – nem Mrs. Sanderson fekszik, hanem Mr. Sanderson. Egy késsel a mellkasában.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Legnépszerűbb bejegyzések