Boldogan éltek - 37. fejezet


A pavilon körül magasodó fák leveleit aranybarnára színezte a lemenő nap fénye, ahogy áttört az ágak között. Gilbertet egy pillanatra el is vakította. Azt hitte, csak emiatt nem lát senkit. Ám ahogy közelebb ért, rájött, hogy valóban üres a pavilon.
Összeszoruló gyomorral lépett azért be a félig nyitott építménybe, és alaposan körülnézett, ám egy-két eldobott zsebkendőn, cigicsikken és csokoládépapíron kívül nem talált mást. Pedig a pincérnő szerint Alinda idejött... De akkor hol lehet?
Gilbert végigpásztázta a parkot, ám egyetlen ismerős alakot sem látott. Elöntötte az aggodalom. Előszedte a telefonját, és újra felhívta Alindát, de a nő ismét nem vette fel. Gilbert kétségbeesetten tárcsázta Grey-t.
– Nincsenek a pavilonnál! – szólt bele a telefonba, amikor a nyomozó beleszólt.
– Magának sem kellene ott lennie – mordult rá azonnal Grey. – Amint odaérünk, átfésüljük az egész parkot. Addig maradjon nyugton. – Gilbert hallotta a háttérből a motorzúgást. Ezek szerint a rendőrök már úton vannak. Ennek ellenére úgy érezte, azonnal tennie kell valamit.
– Nem ismerem ezt a parkot. Van olyan része, ahol el lehet rejtőzni? – kérdezte sürgetően Grey-től.
– Azt mondtam, maradjon nyugton! – csattant fel újra a nyomozó, de Gilbert nem törődött vele.
– Vagy akár el is kezdhetem a keresést. Van ilyen rész...?
Grey félig dühösen, félig megadóan felszusszant.
– A Gade folyó. Átfut a parkon, a partján sűrű, fás területek vannak. De egyedül úgysem tudja végignézni azt a részt.
– Azért megpróbálom.
Gilbert kinyomta a hívást, és csupán egyetlen percébe telt, hogy megnézze a telefonján, merre fut a folyó. A szíve hevesebben kezdett verni, ahogy meglátta, hogy csak alig negyedmérföldnyire van a pavilontól. Ha Kerry el akart bújni, logikusnak tűnt, hogy tényleg oda vitte Alindát.
Gilbert futni kezdett a megadott irányba, a parknak ez a része kihalt volt, senki sem járkált a környéken. Gilbert próbálta kizárni a fejéből azt az ijesztő gondolatot, hogy talán Kerry és Alinda már nincs is itt. Bárhová mehettek. Vajon Kerry tényleg magával hurcolná a barátnőjét? Ártana neki? Gilbert egy-két napja, sőt egy-két órája még nemmel felelt volna erre, de most már nem tudta. Az is lehet, hogy pont az ő hívása miatt akart elmenni Kerry. Megijedt, hogy utánuk jön, és megtalálja őket...
Gilbert torkát összeszorította az önvád és az egyre erősödő pánik, az oldala szúrni kezdett. Kényszerítette magát, hogy ne azon idegeskedjen, ami már megtörtént, hanem azt próbálja kitalálni, mit tehetne. És ez segített. Már nem kapkodta annyira a levegőt, és képes volt tiszta fejjel gondolkodni. Tovább futott a folyó felé, közben gondolatban végigment újra mindenen, amit aznap megtudott.
Kerry erőszakos múltja, amit a bátyja csak most árult el a rendőrségnek...
Az ujjlenyomata a gyilkos fegyveren...
Az eltűnése...
Brian Sanderson adósságai, ami ugyanúgy érintette az üzlettársait is
A férfi, aki szintén Alindát kereste...
– A francba! – Gilbertet olyan hirtelen kólintotta fejbe a felismerés, hogy egy pillanatra megtorpant, aztán a következő másodpercben még gyorsabban kezdett rohanni, közben pedig már hívta is Greyt.
– Mi az – vakkantott bele a nyomozó a telefonba –, már meg is találta őket?
– Nem, de rájöttem, hogy nem Kerry ölte meg Brian Sandersont – lihegte Gilbert, és már látta maga előtt a kisebb-nagyobb fákkal sűrűn benőtt területet, ami mögött a pataknak kellett lennie.
– Hát ki?
– A bátyja.
– Kerry Sanderson bátyja? Sebastian Taylor? Ezt meg honnan a fenéből veszi?
Gilbert odaért az első néhány fához. Lelassított, és igyekezett halkan beszélni.
– Így logikus – magyarázta. – Alindától tudom, hogy közös vállalkozásuk van, egy utazási iroda. Ami gondolom szintén a csőd szélére került Sanderson adósságai miatt. Ez lehetett az indíték. – Gilbert közben átlépett egy jókora ágon, ami egy viharban dőlhetett ki, és két vastag törzsű fa között beért egy még bozótosabb területre. – Kerry bizonyára látta, hogy a bátyja ölte meg a férjét, és megijedt, ezért menekült el.
– Ez mind csak feltételezés – szúrta közbe Grey.
– De az nem, hogy az előbb a kávézóban azt mondta a pincérnő, hogy Alindát nem csak egy nő, hanem egy férfi is kereste. Az is elég gyanús, hogy Sebastian épp most hozakodott elő azzal a régi nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel, amit maguk még csak ellenőrizni sem tudnak, mert feljelentés sem történt. Talán nem is igaz. Ugyancsak Sebastian mondta, hogy látta Kerryt sérült arccal, arra célozva, hogy a férje verte. Mintha mindvégig abba az irányba akarta volna terelni a nyomozást, hogy a húga a tettes. Persze anélkül, hogy ezt konkrétan kimondaná.
– Jó, ez így valóban gyanakvásra ad okot – ismerte be Grey –, de nincsen semmilyen bizonyítékunk.
– Akkor nézzenek utána Sebastian Taylornak! – mordult fel Gilbert olyan halkan, amennyire csak tudott, miközben a fákat kerülgetve egyre közeledett a folyóhoz. Már a csobogását is hallotta. És még valami mást is... Hol fojtottabb, hol emeltebb hangokat.
Óvatosan, hogy ne csapjon nagy zajt, közelebb merészkedett a parthoz, aztán egy vastag fatörzs mögül kinézett. Ugyan még jó néhány fa és bokor választotta el tőle a folyót, de így is látta a parton álló három alakot. Az egyik Kerry volt, vele szemben ott állt Alinda, a háta mögött pedig egy sötét hajú férfi. Gilbert bár sosem látta, biztos volt benne, hogy Sebastian Taylor az. A haja ugyanolyan színű volt, mint Kerryé, és az arcformájuk is hasonlított. Biztos, hogy Sebastian az, és pisztolyt nyom Alinda hátába...
Gilbert mellkasa fájdalmasan összeszorult, alig kapott levegőt.
– Tényleg Sebastian Taylor az – sziszegte halkan a telefonba. – Itt vannak a folyóparton, elküldöm a koordinátákat. Fegyver van nála, siessenek!
Kinyomta a hívást, mielőtt Grey újra azt mondhatná, hogy ne tegyen semmit, és a zsebébe csúsztatta a telefonját. Aztán csak nézte Alinda alakját, ami az elmúlt pár hétben annyira ismerőssé vált, hogy már szinte nem is emlékezett arra az időre, amikor a nő nem volt vele. El sem tudta képzelni, mit tenne, ha elveszítené. Ha a rendőrök nem érnének ide időben... Ha Alinda meghalna...
Keserű epe öntötte el a torkát. Muszáj csinálnia valamit!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Legnépszerűbb bejegyzések